Tidningen Attention

Bli medlem Logga ut
Annons för tidningen attention
Annons för tidningen attention

SPSM får i uppdrag att fördjupa sitt arbete med problematisk skolfrånvaro

Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  ett nytt uppdrag att erbjuda verksamhetsnära stöd och sprida kunskap om framgångsrika och konkreta metoder och arbetssätt för verksamheterna. – Vi som arbetar med Attentions projekt Vägen tillbaka är glada att höra att arbetet med problematisk skolfrånvaro fördjupas på nationell nivå. Vi har uppvaktat flertalet politiker, bland annat Lotta Edholm, med vår enkätrapport och hoppas att vi bidragit till att aktualisera frågan ytterligare. Vi kommer följa utredningsarbetet med spänning och hoppas på konkreta resultat som gör skillnad på riktigt för våra målgrupper, säger Susanne Berneklint projektledare Vägen tillbaka.

Årets NPF-forum – bästa någonsin?

Besök av prinsparet, världsledande forskare inom NPF-området, ett axplock ur Attentions egna projekt, personliga berättelser och flertalet andra spännande föreläsare. Detta i kombination med en engagerad publik, härliga möten, aha-upplevelser, gråt och skratt om vartannat gjorde årets NPF-forum fulländat. ”Tjoff!” sa det, så var NPF-forum plötsligt slut. Tiden gick fort och vi kastades mellan intressanta programpunkter, så vi hann aldrig tappa energi. Första konferensdagen fick den bästa tänkbara inledningen när prinsparet gjorde entré i publiken. I pauserna passade representanter från Attentions förbundsstyrelse på att prata med prins Carl Philip och prinsessan Sofia. Även projektledaren Susanne Berneklint fick möjlighet att prata med prinsparet om problematisk skolfrånvaro. De visade stort engagemang för våra frågor och berättade att de även inom kort planerat in ett besök med en av våra lokalföreningar.

Föreläsning om beroendevårdens historia och vägen framåt

Vad händer inom beroendevården och vem har egentligen ansvar för att den? Och vad kan vi lära av historien om människan och beroende? Under förmiddagens föreläsning på NPF-forum gav Joar Guterstam, psykiatriker och beroendeforskare på Karolinska institutet, en tillbakablick på en svensk beroendevård där fokuset legat på nolltolerans och blicken på brukaren och hens egen skuld för sitt missbruk ofta varit sträng. Joar Guterstam menar att det idag finns en annan syn på beroende och dess orsaker – där exempelvis NPF kan vara en sårbarhetsfaktor – och att beroendevården de senaste åren mer och mer blivit ett ansvar för regionerna och sjukvården. Det finns dock mycket kvar att göra, poängterar Guterstam från scenen, och på önskelistan från forskaren finns bland annat bättre utvärderingar och kvalitetsregister för att se vad som faktiskt ger resultat, tydligare uppdrag för olika myndigheter och gärna ett nationellt forskningscenter vigt åt beroendeforskning. 

Krönika

Det tog 20 år att inse att det var Tourette han hade.

Läs artikeln här.

Krönika

Hyllning till alla adhd-mammor

Läs artikeln här