En grundskoleelev i en skola i södra Sverige fick inget stöd under ett helt år, trots att skolan hade konstaterat att eleven hade behov av särskilt stöd. Eleven utreddes vid den tidpunkten för autism. Med hjälp av antidiskrimineringsbyrån Malmö mot diskriminering stämde därför eleven skolan för diskriminering. 

Idag har Högsta domstolen fattat ett avgörande beslut där de fastställer att eleven blev diskriminerad genom att inte få tillräckligt stöd i sin utbildning. Kommunen, som ansvarar för skolan, måste nu betala diskrimineringsersättning till eleven.

– Vi på Attention ser det som en stor och viktig seger för alla kämpande elever och deras föräldrar. Domen innebär att det blir ännu tydligare att stöd ska ges så fort behov uppstår – skolan måste ta elevers svårigheter att ta del av undervisningen på största allvar och kan inte vänta på att en diagnos sätts.”, säger Anki Sandberg, förbundsordförande på Attention.

En framgång med stor betydelse

Det viktigaste med domen är att man fastslår att diagnos inte får vara ett krav för att ge stöd och hjälp när problematik uppmärksammas. Det som gör denna dom extra viktig är att Högsta domstolens beslut blir prejudicerande. Detta betyder att domen blir vägledande för andra ärenden inom samma område. Framöver kommer liknande fall kunna hänvisa till denna dom, vilket stärker rättigheterna för elever med behov av särskilt stöd över hela landet.

Högsta domstolens beslut skickar en tydlig signal till alla skolor och kommuner om att skollagens krav på att utreda och tillgodose elevers behov av särskilt stöd måste följas oavsett om diagnos finns eller ej. Diskriminering genom bristande tillgänglighet är inte acceptabelt, och detta avgörande säkerställer att elever får de stödåtgärder de har rätt till.

Lyssna på intervju med Anki Sandberg i Ekot.

Läs mer om domen här.

Läs pressmeddelandet från Malmö mot diskriminering