Annons för tidningen attention

Nytt utbildningsmaterial om NPF och problematisk skolfrånvaro

Attentions projekt Vägen tillbaka har under sina projektår haft hundratals möten med elever, föräldrar, lärare, forskare och andra yrkesverksamma. Tillsammans med barn och föräldrar har projektet lagt pusslet kring vad som har föranlett skolfrånvaron. Det nya utbildningsmaterialet ”NPF och problematisk skolfrånvaro - Att förstå, förebygga och skapa möjligheter för en återgång” är ett direkt resultat av allt som framkommit i projektet. – Materialet med dess teman är framtaget utifrån det som barn med NPF med egen erfarenhet av skolfrånvaro samt deras föräldrar har identifierat som särskilt viktigt när det gäller att förebygga och/eller åtgärda skolfrånvaro. Materialet består av filmer med unga med egen erfarenhet, föreläsningar och filmer med forskare och profession såsom psykologer och läkare. Till de olika filmerna finns diskussionsfrågor och tips. Materialet finns digitalt på Attentions hemsida och är lätt att ladda ned och tipslistor kan skrivas ut. 

”Du som anhörig är också viktig”

Martina Nelson är psykolog, specialist inom neuropsykologi och numera även författare till anhörighandboken ”Vem hjälper den som hjälper? – att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa”. I sitt arbete möter hon många klienter som har NPF och mår psykiskt dåligt men även deras anhöriga som själva kämpar med sitt mående. Anhöriga som beskriver att de tappar bort sig själva och att den närståendes mående blir centralt. Därför har Martina Nelson valt att skriva en bok till just dem. – Jag har själv levt som anhörig till någon som mår dåligt och vet hur svårt det är att samtidigt ta hand om sig själv, säger Martina Nelson. Många anhöriga kan nästan bli provocerade när de får rådet att prioritera sig själva. ”Hur kan jag åka i väg och träffa mina vänner när jag har ett barn som vill dö?”. Eller ”Hur ska jag hitta orken att göra något roligt när jag är helt slutkörd?”. Men i slutändan så måste du det för att överhuvudtaget kunna finnas till för någon annan.

Ny undersökning visar att NPF-anhöriga drar tungt lass

Nästan hälften av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har utmattningssyndrom. Åtta av tio beskriver att arbetssituationen har påverkats, de tvingas till sjukskrivning och måste i värsta fall sluta arbeta. Det visar en ny enkät från Riksförbundet Attention.– Situationen för anhöriga måste lyftas som en folkhälsofråga. Dessutom behövs ett jämställdhetsperspektiv eftersom det är kvinnorna som drar största lasset, säger Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention Anhöriga till personer med NPF är en stor grupp i samhället. Bara bland barn och unga i Sverige har sju till nio procent en NPF-diagnos, som till exempel adhd eller autism.

Årets ljuspris går till drivna och engagerade eldsjälar

På NPF-forum 19–20 april kommer Attention-profilerna Johan Bysell och Nicole Wolpher tilldelas Attentions ljuspris. De har i över 15 år varit två eldsjälar inom Attention som via olika Arvsfonds-projekt bidragit till ny fördjupad kunskap inom olika NPF-relaterade områden. De har också i sitt starka engagemang i Attention Stockholm möjliggjort samtal och möten mellan människor som gjort stor skillnad för tusentals medlemmar.  Nicole och Johan började engagera sig inom Attention redan 2008 och året efter tog de intiativ och startade upp samtalsgrupper inom Attention Stockholm. Något som mottogs väl och Attention Stockholm har sedan dess erbjudit öppna och slutna samtalsgrupper, en rad olika verksamheter och har idag ett 10-tal ledare engagerade. 

”Hela livet sket sig, det kändes precis som när jag var i puberteten”

När Jessica Stigsdotter Axberg, 53, sökte sig till psykiatrin för några år sedan var det för att hon plötsligt “slutade fungera”. Hon trodde att hon fått en hjärntumör, men hade i själva verket hamnat i klimakteriet. Att hon inte direkt förstod vad som skedde är enligt Lotta Borg Skoglund inte så märkligt då området är relativt obeforskat. Adhd fanns i familjen och Jessica kände igen sig i sina barn, men hon upplevde att hennes egna svårigheter hade kommit så plötsligt. När Jessicas äldsta dotter fick en adhd-diagnos långt tidigare startades företaget MrsHyper, där Jessicas föreläser och utbildar om adhd och andra neuropsykiatriska diagnoser. Det var ett sätt att boosta både barnen och andra med information och bättre förståelse för adhd.

Debatt

Två av tre unga kan inte göra lumpen.

Läs artikeln här