Många skolledare vill ha ett mer konkret och verksamhetsanpassat myndighetsstöd och regeringen ger därför Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)  ett nytt uppdrag att erbjuda verksamhetsnära stöd och sprida kunskap om framgångsrika och konkreta metoder och arbetssätt för verksamheterna.

Attentions Arvsfondsprojekt Vägen tillbaka har haft fokus på just problematisk skolfrånvaro i snart två och ett halvt år. Just nu pågår ett arbete med en skrift som innehåller goda exempel från olika verksamheter ute i Sverige, som vi hoppas SPSM tar del av.

– Vi som arbetar med Attentions projekt Vägen tillbaka är glada att höra att arbetet med problematisk skolfrånvaro fördjupas på nationell nivå. Vi har uppvaktat flertalet politiker, bland annat Lotta Edholm, med vår enkätrapport och hoppas att vi bidragit till att aktualisera frågan ytterligare. Vi kommer följa utredningsarbetet med spänning och hoppas på konkreta resultat som gör skillnad på riktigt för våra målgrupper, säger Susanne Berneklint projektledare Vägen tillbaka.

Läs och ladda ner Vägen tillbakas enkätrapport

Gå till Vägen tillbakas projektsida