Den 15 maj startar ”Touretts awareness month” – en månad där man i många länder sätter strålkastarljuset på Tourettes syndrom. Så även gymmet Fitness24seven i Malmö. Medarbetaren Selma, som själv har Tourette, har dragit i gång en insamling på gymmet till förmån för Attention.

Attention kontaktade Selma Petursdottir Vogelius, som är initiativtagare till insamlingen. Vi pratade om insamlingen och också vad som fungerar och inte fungerar i gymmiljön för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).  

Hallå Selma, varför väljer ni att samla pengar till just Attention?

– Attention var något av det första jag fick höra om när jag blev diagnostiserad med Tourette och adhd. ”För att kunna lära dig mer och för att inte känna dig ensam” förklarade sjuksköterskan. Det är ofta något av det första man hör om när man pratar om NPF, speciellt med fokus på vilket stöd som finns i Sverige. Så Attention var mitt första val från början.

Vad hoppas du uppnå med er insamling?

–  Mitt främsta mål är att öka kunskapen i en miljö där ämnet inte tas upp så ofta. På ett gym är det mest fokus på fysisk hälsa och den psykiska hälsan missas lätt. Jag vill öppna för en diskussion och förhoppningsvis göra något positivt för de medlemmar vi har som lever med NPF. Att de ska känna att det är något som inte glöms bort på gymmet och att de kan känna sig tryggare hos oss. Det ger även mig en chans att få en bättre kontakt med de på gymmet som kanske lever med samma problematik som jag själv. Ett gym kan vara en obekväm plats om man till exempel lätt blir överstimulerad eller har andra behov som inte är lätta att få. Det blir ett indirekt sätt för oss att säga ”vi förstår och vi vet”. Förhoppningsvis kan de känna sig lite tryggare hos oss!

– Självklart hoppas jag också att vi lyckas samla in en bra summa som kanske kan leda till något positivt för andra med NPF diagnoser.

Hur kommer ni arbeta med kunskapsspridning om NPF under insamlingsperioden?

– Vi kommer ha QR koder, för insamlingen och som pekar till Attentions webbsida. Dessa sätter vi upp på flera platser på gymmet. Jag kommer prata om både insamlingen och Tourettes med mina kollegor och göra inlägg på vår interna kommunikationssida.  Jag kommer också lägga extra energi på att prata med våra medlemmar. Förklara varför vi valt att uppmärksamma Tourettes och NPF samt berätta vad diagnosen/diagnoserna innebär.

Hur kan andra gym arbeta för att på bästa sätt möta besökare med NPF?

– Först och främst så tycker jag att fler borde ha en generell förståelse för NPF-diagnoser. Det borde vara något man pratar mer om på gymmet. Min kunskap och egna erfarenheter är en tillgång i mitt jobb när jag möter någon med en diagnos. När jag får en ny kund med diagnos, så tänker jag till lite extra när jag till exempel förklarar medlemskap, bokningsfunktioner eller visar vår app. Även när jag visar runt i gymmet och förklarar hur allt fungerar.

–  Jag tycker också att gym borde tänka mer på ljudnivån. Att släppa vikter hårt eller prata högt i telefon är inget vi tillåter på vårt gym. Man kan även berätta för personer med NPF vilka ytor som har mindre ljud och inte är lika packade med folk. Vi kan exempelvis erbjuda vår gruppsal när den står tom. Det är inte den lättaste miljön att anpassa men med lite kunskap och möjlighet till diverse anpassningar på anläggningarna så går det att komma med olika alternativ för dessa individers träning.

Hur är det att ha NPF och jobba på ett gym?

–  Det här arbetet är rätt flexibelt så jag kan lägga upp det så som det passar mig. Det är väldigt skönt. Jag tror det är ett upplägg som funkar bra för många med NPF. Man behöver inte göra allt på ett exakt sätt utan man kan skapa sitt eget sätt, så länge jobbet görs!

– Jag brukar vara öppen med mina diagnoser och delar med mig av hur jag anpassar och lägger upp mitt arbete. Jag själv arbetar bäst med ordentliga checklistor, så jag inte glömmer bort något och så jag har koll på vad jag ska göra. Om jag gjort listor som fler kan ha nytta av så delar jag med mig till  har gjort några såna som andra även får ta del av, tror de kan underlätta mycket och även om man inte har en diagnos.