Många personer med NPF väljer fel yrken och därav är det många som blir sjukskrivna och arbetslösa i onödan, eller fastnar i myndighetsnät som är svåra att komma ur. Rebecca Nobel och Armin Haddad på konsultföretaget Novare Peritos vill få arbetsgivare att tänka annorlunda och arbetar för att få in personer med NPF på rätt bana i arbetslivet.

Novare Peritos, där Rebecca Nobel och Armin Haddad bland annat arbetar som coacher, är ett konsultföretag som fungerar som en brygga mellan företag med kompetensbehov och för en målgrupp som ofta har svårt att komma med i traditionella rekryteringar. Det är till och med ett måste att ha en diagnos för att bli anställd hos Novare Peritos.

– Men vi lämnar dem inte där, utan är med och coachar och stöttar på arbetsplatsen, speciellt i början. Vi är med och skapar rutiner, men finns också med som ett socialt stöd för att få det att flyta på, berättar Rebecca.

För det är ofta de första veckorna som problem kan uppstå. Känner man sig osäker i början så slutar en del att dyka upp, och därför har kanske inte anställningar fungerat tidigare. Men erfarenhet visar att när man väl har kommit in i arbetet brukar det rulla på bra.

Målet är att få ut unga vuxna i arbete

Novare Peritos riktar in sig mot unga vuxna mellan 18 och 30 år och jobbar mot alla branscher. Oftast är man anställd i ett år och efter det året kan kunden antingen fortsätta ett år till, avsluta samarbetet eller ta över anställningen och anställa konsulten direkt.

Kontaktvägarna är en enkel googling bort och många hör av sig direkt till Novare Peritos. Men konsultbolaget jobbar också nära aktörer som Arbetsförmedlingen och Samhall och när en tjänst ligger ute försöker de nå ut i alla sina nätverk för att hitta en bra kandidat. Att hitta kunder är däremot ett aktivt säljarbete, och Rebecca säger att det inte alltid är lätt att hitta dem. 

– Många bolag har ett behov, men tar kanske den enklaste vägen. Man tror ofta att det tar mycket mer tid att ha en person med en funktionsnedsättning som anställd, men så behöver det inte vara. 

Rebecca Nobel

Varför behövs satsningen? 

Den främsta orsaken till att Novare Peritos tagit ett kliv utanför traditionell rekrytering är att de såg en målgrupp som fallit mellan stolarna. 

– Det är personer som i många fall är överkvalificerade för dagligverksamhet och andra liknande verksamheter, men inte riktigt klarar av att ta sig in på arbetsmarknaden själva. Vi insåg att man måste göra en riktad satsning mot just den målgruppen, säger Rebecca.

Hur går det konkret till? 

När Armin coachar en person med NPF så påpekar han hur viktigt det är att vara tydlig.

– Socialt stöd, tydliga instruktioner, mycket hands on-hjälp – sådant som företag inte har resurser att erbjuda.

Rebecca fyller i: 

– I början blockar vi coacher våra egna kalendrar och är med på plats, så att vi också lär oss arbetet. Vi gör listor, kanske med bilder om behovet finns, vi jobbar mycket med struktur och vad man ska prioritera. 

Om matchningen är lyckad, vilket oftast är fallet, har såväl kunden, företaget som samhället en rejäl vinst att ta hem. 

 – Vi förmedlar ju riktiga jobb med en riktig lön, och företaget får sitt behov täckt. Det tillför också mycket på arbetsplatsen och sänder positiva signaler till bolaget i stort om att man jobbar med inkludering och mångfald – på riktigt, säger Rebecca. 

 NPF glöms ofta bort i mångfaldsidealet

Att NPF ofta glöms bort tror både Rebecca och Armin snarare handlar om okunnighet mer än något annat.

– Man är nog ofta lite rädd och har inte kunskapen, man vet helt enkelt inte vad man ska förvänta sig. Men våra kandidater är minst lika bra som alla andra.

Armin Haddad

Han får medhåll från Rebecca: 

– Man vågar inte göra fel. Men vi löser det tillsammans, det är ju därför vi finns med. Vi coachar även platscheferna i hur de ska kommunicera och många upplever att de blir bättre ledare generellt för att de tvingas vara tydliga!

Viktigt med ett positivt tankesätt    

Att tillvarata styrkorna en person med NPF har är en nyckel för att lyckas. Och det handlar mycket om att hjälpa kandidaten att fokusera på sina positiva egenskaper. Till en början väljer de att inte kalla första mötet för en intervju, utan för kartläggning. 

– Många i vår målgrupp fokuserar mycket på vad som är svårt, därför måste man få upp självförtroendet. Att sedan på plats lyfta och stötta hela tiden är viktigt, med både positiv och konstruktiv feedback. Men viktigast av allt är att hitta en plats där kandidaten verkligen kan utvecklas, många går igenom tillräckligt många motgångar i sin vardag, jobbet ska inte vara en plats där de inte har en chans att utvecklas. 

Ser ljust på framtiden

 Både Rebecca och Armin ser en mer öppen arbetsmarknad framgent, att bolag tenderar att tänka annorlunda.

– Man har en dialog kring mångfald som inkluderar NPF-perspektivet, men det behövs fler som jobbar med riktade satsningar, säger Rebecca. 

Armin understryker också att mångfaldsarbetet måste genomsyra hela företagskulturen:

– Från högsta ledning till ner på golvet.

Rebecca och Armins bästa arbetsgivartips till arbetstagaren:

  • Ta dig tid att söka jobb och komma in på intervjuer. Se det som en träning, se det inte som en förlust om du inte får jobbet. Bara en intervju är ju ett steg fram!
  • Har man ett CV är det jättebra, men inget måste om man söker just till oss.
  • Det är okej om det blir fel när man är ny på ett uppdrag, det betyder inte att man blir av med sitt jobb. Man får sparka in väggar för att komma utanför sin bekvämlighetszon. 
  • Försök fokusera på det du är bra på.
  • Det är okej att känna att det är jobbigt ute på uppdrag, det är jobbigt för alla i början. 
  • Våga ställa frågor om du är osäker, det är något vi alla gör alldeles för lite och något som uppskattas av arbetsgivare och arbetsledare.

Text & Foto: Johanna Aggestam