Nu har Socialstyrelsen uppdaterat de nationella riktlinjerna för vård och stöd till personer med adhd och autism. Tidiga insatser och individanpassad diagnostik är fortsatt i fokus.

De uppdaterade riktlinjerna lyfter också fram vikten att prioritera personer med omfattande och komplex problematik där det behövs insatser både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten.

– Det finns många bra förtydliganden i de uppdaterade riktlinjerna. Exempel på detta är betoningen av tidiga insatser, direkt när problem uppstår. Stöd och hjälp för svårigheter i vardagen ska kunna ges utan att man inväntar en neuropsykiatrisk utredning, dit det ofta är lång kö. Genom detta kan man förebygga skolmisslyckanden och framtida utanförskap, säger Riksförbundet Attentions ordförande Anki Sandberg.

Den första versionen av riktlinjerna publicerades i oktober 2022 och blev då väl mottagen. Nu har sammanlagt tretton nya rekommendationer tillkommit, efter en remissrunda med synpunkter från närmare 500 intressenter.

En nyhet i de uppdaterade riktlinjerna som efterfrågats av Attentions medlemmar är att man tydliggör att regioner och kommuner måste samverka effektivare än i dag så att patienterna eller deras anhöriga inte själva ska behöva ta på sig ansvaret för att samordna.

Socialstyrelsen varnar också för att snabbutredningar kan leda till fel behandling. Utredningar ska alltid kopplas till lämpliga insatser och utföras av personal med relevant kompetens – minst en läkare och en psykolog.

Riktlinjerna finns på Socialstyrelsens hemsida: Flera nyheter i nationella riktlinjer för adhd och autism – Socialstyrelsen