Fler behöver göra lumpen – men nästan två av tre unga går inte att kalla till mönstring på grund av sjukdomar och diagnoser larmade Plikt- och prövningsverket, den myndighets som ansvarar för uttagningen, nyligen. En situation som de enligt oss i Attention själva försatt sig igenom att skapa alldeles för höga trösklar för att få göra sin värnplikt.

Värnplikt är frivilligt i vårt land och den som vill göra det ska börja med att fylla i ett ansökningsformulär. Redan där blir det stopp för de flesta av våra medlemmar. För trots att regelverket ändrades för ett par år sedan får de flesta med en NPF-diagnos direkt nej när de söker om att få göra värnplikt. Detta trots att man då sa att sökande med NPF-diagnoser inte automatiskt skulle uteslutas från mönstring, eftersom det var diskriminerande. Bakom förändringen stod en kamp både från oss, Sveriges Antidiskrimineringsbyråer och Diskrimineringsmannen. Det tände ett hopp hos många men i praktiken har inte mycket förändrats utan diskrimineringen består.

I våra ögon är Försvaret negativa och problematiserande syn på våra medlemsgrupper högst märklig. Det sker samtidigt som myndigheten bedriver lockande kampanjer med rubriker ”Jag är redo att göra min plikt. Är du?”

Det sorgliga är att en massa ungdomar som är beredda på det inte ens får komma till mönstringen och bli individuellt bedömda när det gäller lämplighet och förmågor. Försvaret vill skjuta lämplighetsbedömningen till hälso- och sjukvården. De uppmanar sökande med våra diagnoser att inkomma med ett läkarintyg som ska utfärdas av specialistläkare i psykiatri. För säkerhets skull påpekar man också att den sökande själv ska boka tid och stå för kostnaden för intyget.

Att psykiatrin skulle vara bättre än Försvarsmakten själv på att göra lämplighetsbedömningen faller på sin egen orimlighet. Specialistpsykiatrin har varken kapacitet eller uppdrag att skapa sådana intyg. I praktiken gör kravet det omöjligt att göra lumpen för vår medlemsgrupp. En NPF-diagnos ska självklart inte utgöra ett hinder att få komma till mönstringen och genomgå den prövning som sker där.

De enda som enligt Pliktverket kan komma i fråga för detta är sökande med lindrig adhd eller add, som inte medicinerar. Den gruppen utesluts inte längre automatiskt. Alla övriga former är dock diskvalificerande, med hänvisning till att pliktlagen kräver att de som är bäst lämpade väljs ut för att klara krigets krav.

Ordet lindrig saknar dock tydliga definitioner och riktvärden, är också mycket situationsberoende. Varför mediciner, som det inte är livshotande att bli utan, skulle förhindra möjligheten att göra värnplikt saknar evidens. För oss förefaller det som ett godtyckligt sätt att stoppa sökande som man inte vill ha.

Vårt och DO:s krav är att personer med NPF ska få rätt till en individuell bedömning vid själva mönstringen, där man har i uppdrag att göra de prov och tester som är relevanta för Försvaret. Det borde inte vara så svårt och skulle utgöra ett stöd till ett växande försvar med uppdrag att utbilda fler.

Anki Sandberg, ordförande Riksförbundet Attention