På NPF-forum berättade Förskolyftets projektledare Malin Eriksson om NPF-föräldrars upplevelser av förskolan och hon utgick ifrån den enkätundersökning som gick ut till Attentions medlemmar under våren.

Överlag beskriver föräldrarna förskolan som en positiv plats för barnen att vara på men lyfte också brister i miljön, ojämn NPF-kunskap hos personal och att det i vissa fall är nödvändigt att hålla barnen hemma för att anpassningar saknas. Man kan också utläsa att föräldrarna har ett extra utmanande föräldraskap. Den egna insatsen som vårdnadshavare är avgörande och oron inför framtiden börjar tidigt.

Hallå där Malin Eriksson, projektledare för Förskolelyftet!

Vad pratade du om idag under din föreläsning på NPF-forum?

– Jag pratade utifrån den enkätundersökning Förskolelyftet gjort om hur föräldrar upplever situationen på förskolan för deras barn med NPF. Dels om sådant som enligt föräldrarna faktiskt funkar men också om typiska, utmanande situationer som lätt kan uppstå i förskolemiljön för de här barnen.

Vad hoppas du att deltagarna tar med sig från din föreläsning?

– Jag hoppas att de tar med sig – även om vi i enkäten kan se positiva tendenser gällande barnens trivsel, kompetensen om NPF och att insatser sätts in för många barn – att det fortfarande finns mycket kvar att göra. Exempelvis gällande förskolans kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation – kallad AKK – och förbättringar av förskolans organisatoriska förutsättningar. Och inte minst förskolans möjlighet och kompetens gällande att stötta barnen gällande socialt samspel. Men även ökad medvetenhet om föräldrars upplevelse av oro och stora ansvar för att barnet ska få rätt stöd och anpassningar på förskolan.

Vad är nästa steg i Förskolelyftet?

– Nästa steg blir att lyssna in hur pedagoger och rektorer upplever situationen. Och att prata med barnen själva förstås! Efter det kommer vi påbörja arbetet med att skapa utbildnings- och metodmaterial till föräldrar och förskola. 

Håll utkik på vår webbsida där vi inom kort släpper enkätrapporten i sin helhet.